Stok narciarski URBANEK w Tworkowie | Rudyszwałd
Translation

Stok narciarski „URBANEK” w Tworkowie

27
Gru/2010
0
Narciarz

Gmina Krzyżanowice zaprasza na otwarcie sezonu narciarskiego na stoku Urbanek w Tworkowie29 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 11.00.

W tym dniu korzystanie ze stoku będzie bezpłatne (wypożyczalnia sprzętu – płatna).

INFORMACJE DODATKOWE

Korzystanie ze stoku jest odpłatne. Jeden bilet wstępu obowiązuje na okres jednej (CZTERO- lub PIĘCIOgodzinej) strefy czasowej, która trwać będzie:
• w dni powszednie – od poniedziałku do piątku:
STREFA I – od godz. 12.00 do godz. 16.00
STREFA II – od godz.16.00 do godz. 20.00
• w soboty i niedziele:
STREFA I – od godz. 10.00 do godz. 15.00
STREFA II – od godz.15.00 do godz. 20.00

Wysokość opłat (bilet wstępu ważny na jedną strefę czasową):
a) dzieci i młodzież (szkół podstawowych i gimnazjum, pod warunkiem okazania legitymacji szkolnej) – 2 zł
b) dzieci młodsze – bezpłatnie
c) osoby dorosłe – 6 zł.

UWAGA! Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, paszport)


Wypożyczalnia sprzętu – ceny:

* narty, buty, kijki:

14 zł za 2 godziny

24 zł za 4 godziny

36 zł za cały dzień (od godz. 12.00 lub godz. 10.00 w weekendy do godz. 20.00)

* kask – 10 zł.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zimowego szaleństwa!

WYCIĄG I STOK NARCIARSKI „URBANEK”
OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Korzystający ze stoku i wyciągu winni zapoznać się i przestrzegać obowiązującego REGULAMINU znajdującego się przy górnej stacji oraz stosować się do uwag i poleceń personelu obsługi.
 2. Warunkiem korzystania z wyciągu i stoku jest uiszczenie opłaty i przypięcie na lewym ramieniu zwrotnej opaski identyfikacyjnej. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze stoku tylko pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
 3. Zwrotna opaska identyfikacyjna wydawana jest wraz z biletem – po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i pozostawieniu, na czas korzystania ze stoku, dowodu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna).
 4. UWAGA: Uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów chcących skorzystać z opłaty wymienionej w części I pkt 2 a (tj. 1 zł za jedną strefę czasową), obowiązuje ważna legitymacja szkolna.
 5. Po wykorzystaniu biletu (tj. po upływie danej strefy czasowej), opaskę identyfikacyjną należy obowiązkowo zwrócić w kasie i odebrać dowód tożsamości. Czynność tę należy dokonać niezwłocznie – bezpośrednio po zakończeniu danej strefy czasowej.
 6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od właściciela wyciągu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii, wyciąg narciarski może ulec zamknięciu. W przypadku takiego zamknięcia nie będą dokonywane zwroty za bilety.
 7. Wyznacza się następujące strefy czasowe dla korzystających z wyciągu narciarskiego:
  • w dni powszednie – od poniedziałku do piątku:
  STREFA I – od godz. 12.00 do godz. 16.00
  STREFA II – od godz.16.00 do godz. 20.00
  • w soboty i niedziele:
  STREFA I – od godz. 10.00 do godz. 15.00
  STREFA II – od godz.15.00 do godz. 20.00
 8. Opłaty za korzystanie z wyciągu narciarskiego za każdą strefę czasową wynoszą:
  a) dzieci i młodzież (szkół podstawowych i gimnazjum, pod warunkiem okazania legitymacji szkolnej) – 2 zł
  b) dzieci młodsze – bezpłatnie
  c) osoby dorosłe – 6 zł.
 9. Bilet obowiązuje w danym dniu i w określonej strefie czasowej.
 10. Zabrania się korzystania ze stoku i wyciągu narciarskiego niezgodnie z przeznaczeniem oraz bez uiszczenia stosownej opłaty lub bez opaski identyfikacyjnej.
 11. Na stoku obowiązuje zakaz chodzenia po zboczu i zjeżdżania na sankach.
 12. Właściciel wyciągu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które nie wynikają z jego winy.
 13. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci i młodzież niepełnoletnią.
 14. Właściciel wyciągu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i sprzęt pozostawiony bez opieki.
 15. Dla osób korzystających z wyciągu udostępnia się bezpłatnie wyznaczone miejsca parkingowe. Zobowiązuje się korzystających z parkingu do utrzymania porządku i czystości w jego obrębie.

Dodawania komentarzy zostało wyłączone.


BestInCellPhones.com Offers BlackBerry Phones for Sale. | Thanks to Wordpress Themes, MMORPGs and Conveyancing